Leads2Sale er din digitale marketing konsulent som opererer som virksomhedens eksterne marketingchef
markedsføringsrådgiver - Advisory Board

Endelig én SMART markedsføringsstrategi model

SMART markedsføringsstrategi modellen er Leads2Sale egenudviklede strategimodel, som tager udgangspunkt og inspiration, i den populære og anerkendte SOSTAC marketing strategi model

SMART markedsføringsstrategi modellen er Leads2Sale egenudviklede strategimodel, som tager udgangspunkt og inspiration, i den populære og anerkendte SOSTAC marketing strategi model.

Markedsføringsstrategi modellen er et rammeværktøj til en proces, som gennem fem faser strukturerer virksomhedens markedsføringsstrategi og marketingindsats fra A til Z. Udbyttet er en enkelt strategiproces, som er i øjenhøjde, ambitiøs, relevant og eksekverbar. Samt naturligvis EFFEKTIV.

SMART markedsføring = kontinuerligt fokus

Markedsføring er ikke bare at have en flot udformet strategi, men det er heller ikke ’bare’ hovedløs eksekvering. God og effektiv markedsføring er mixet mellem en effektiv markedsføringsstrategi, praktisk eksekvering, og kontinuerlig fokus og tilpasning.’

Den anerkendte SOSTAC modellen er et meget effektivt og forståeligt strategiværktøj. Den originale strategimodel er udviklet af PR Smith og indeholder 6 faser. 

Mit håb med SMART markedsføringsmodellen er, at mange kender SMART-modellen når det kommer til målsætninger. I mit regi er den dog tilpasset til marketing, og hvordan du nemt og overskueligt sikre at din virksomheds markedsføring udvikler sig, i den ønskede retning.

SMART markedsføringsstrategi model SOSTAC alternativ

En SMART markedsføringsmodel inspireret af SOSTAC

Som tilfældet er med SOSTAC, danner forbogstaverne i SMART modellen de fem faser.

Situation – Målsætning – Agenda – Rapportering – Tilpasning

Ved at beskriv og gennemgå din markedsføring via disse fem faser, har du med sikkerhed et godt udgangspunkt for, at din markedsføring kommer til at fungere og skabe værdi.

Modellen fungerer ved, at tager dig gennem både strategi, taktik og rapportering.

SMART marketingmodellen hjælper med at dele strategiprocessen op i mindre dele, og vil dermed hjælpe til at overskueliggøre din markedsføring, fordele ansvar og roller samt fokusere på – hvordan du vil måle resultaterne for markedsføring!

Sådan kommer du let i gang med SMART markedsføringsstrategimodellen *arrow down*

Fem SMARTE faser til fokus på din markedsføring

For nogle kan processen virke abstrakt, men med nedenstående forklaringer – og hjælpespørgsmål – kan du måske komme i gang. Du skal også vide at SMART er et “rammeværktøj”, hvor du selv beslutter, hvilke markedsføringsværktøjer du vil benytte for at besvare spørgsmålene – Nedenstående er eksempler, til at hjælpe dig i gang (og måske den rigtige retning for dig).

1) Situation (Hvor er vi)

For at vide hvor man vil hen, skal man vide hvor man står. Derfor er Situation-fasen meget vigtig, hvor der kigges på den aktuelle situation. Hvor står vi nu? Hvordan er vores brand? Hvilke styrker og svagheder og hvilke muligheder og begrænsninger besidder vi (SWOT)?

Spørgsmål og emner du kan berøre:

 • Kort beskrivelse af nuværende strategi og indsats
 • Hvad er vores marketing status?
 • Det digitale landkort – Hvilke digitale kanaler anvendes i dag, og med hvilken succes?
 • Hvad synes kunderne om os?
 • Hvad ved vi om kunderne/målgruppen?
 • Hvad er vores styrker/svagheder?
 • Hvilke ressourcer har vi?
 • Konkurrentanalyse – hvem er du oppe imod? Og hvad kan dine konkurrenter?

2) Målsætninger (Hvor vil vi hen)

Hvilke realistiske målsætninger, vil vi opnå med vores marketingindsats?

Husk at dine målsætninger, skal være konkrete. For en målsætning fungerer kun, hvis den kan beskrives med målbare og tidsspecifikke kriterier. Derfor er ”Jeg vil tjene mere” ikke en målsætning. ”Jeg vil øge omsætningen med 20 % over de næste to kvartaler” er derimod en målsætning som er målbar og tidsspecifik.

Målsætninger er vigtige, da de beskriver hvad markedsføringsindsatsen skal opnå. Målsætninger er et velkendt værktøj fra projektledelse, som med fordel kan være defineret ud fra en anden (måske mere velkendt) SMART målsætningsmodel (Specifik, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsbestemte).

 • Hvad vi vil opnå?
 • Hvad er det målbare mål?
 • Hvad er budgettet?
 • Hvad er tidshorisonten?


Eksempler på markedsføringsmålsætninger:

 • Øge kendskabet til dit brand fra juli til december med 25%.
 • Vækst antallet af formular-konverteringer med 15% inden udgangen af 1. kvartal
 • Vækst på 30% af antal ordre der bestiller via webshop
 • Generering af 500 nye følgere på LinkedIn inden sommerferien (uge 28)


3) Agenda (Hvordan når vi derhen)

Ageda-fasen vil for mange virksomheder, også være den mest omfangsrige. Det er her overgangen sker fra strategi, til det mere taktiske og praktiske, og du skal være konkret omkring strukturer og processer. Samtidig med at du har virksomhedens interne, og eksterne samarbejdspartnernes, ressourcer og kompetencer i baghovedet.

Strategien udformes ved hjælp af indsigterne fra den tidligere situationsanalyse, i kombination med de opstillede målsætninger. Strategien svarer på spørgsmål som:

 • Hvilke kanaler og platforme skal du bruge og hvorfor?
 • Hvilke værktøjer skal benyttes (og hvordan)?
 • Hvad er målgruppen?
 • Hvem er konkurrenterne?
 • Hvad er vores budskab?
 • Hvordan adskiller vi os?
 • Hvad er vores marketingbudget og hvordan fordeles dette?
Strategi – Taktik – Eksekvering

I Agenda-fasen sætter du ’ansigt’ på målgruppen, definerer dine budskaber, samt hvordan du adskiller dig fra konkurrenterne. Der findes forskellige værktøjer til dette, som Value Proposition Canvas, Persona profilering og konkurrentanalyser.  Således du kan positionere virksomheden differentieret og attraktivt i målgruppens øjne.

Agenda-fasen indebærer også de mere taktiske (og praktiske) elementer i din markedsføringsstrategi. Hvilke marketingkanaler skal benyttes, hvad slags content vil bruge, og ikke mindst hvornår vil dine kampagner løbe af stablen.

Eksemplificeret hvis din markedsføringstrategi indebærer et fokus på SEO og Facebook, hvilke søgeord vil vi så arbejde på i vores SEO-arbejde, og hvilke demografiske faktorer og interesser i målgruppen vil vores annoncer målrette sig mod?

Nogle vil have brug for en detaljeret beskrivelse af strategien med meget præcise anvisninger til hvordan strategien gennemføres, herunder udarbejdelse af:

 • Hvilke markedsføringskanaler vil vi anvende?
 • Hvilke typer af content skal vi udarbejde for at ramme målgruppen?
 • Hvordan formidler vi vores Value Proposition
 • Hvad kræver hver kanal (også af jer som virksomhed)?


Når du har fundet ud af præcis, hvad du skal gøre for at sætte din marketingplan i drift, er næste opgave at finde ud af, hvordan den skal implementeres. Med andre ord, hvem skal gøre hvad og hvornår?

Her skal du kigge på ansvarsområder, strukturer, processer og systemer omkring din markedsføring. Dette med overblikket over de ressourcer og kompetencer som virksomheden har til rådighed, i form af interne, og eksterne ressourcer, samarbejdspartnerne, netværk m.m.

Spørgsmål du kan stille dig selv er:

 • Hvem skal udføre de enkelte arbejdsopgaver?
 • Hvilke kompetencer har vi, og hvilken viden mangler vi?
 • Hvem kan hjælpe os?
 • Hvornår gør vi hvad?
 • Hvor lang tid tager det?
 • Hvad skal vi gøre dagligt?

4) Rapportering (Hvornår er vi i mål?)

Vi har analyseret vores situation, opsat målsætninger, udarbejdet og implementeret strategien. Så hvordan er det gået? Det er 4. fase i SMART markedsføringsstrategi modellen. Her kigger vi nærmere på effekten af din markedsføring i forhold til de opstillede markedsføringsmål.

Rapporteringen omkring din markedsføring må ikke undervurderes, selv om mange vil sige at fase 3 (Agenda) er den vigtigste. For det er jo her strategien lægges, og eksekveres. Det er dog et for kortsigtet perspektiv.

En effektiv marketingplan inkluderer også en effektiv kontrol og rapportering. Med udgangspunkt i dine målsætninger følger du op på disse, i forhold til dine marketingaktiviteter.

 • Hvad er vi kommet i mål med?
 • Hvad er status på igangværende markedsføringsaktiviteter’?
 • Hvad har påvirket, og påvirker, vores markedsføringssituation?
 • Hvad har vi tillært os af viden?


Din rapportering (om den er daglig, ugentlig, månedlig, årlig) er ikke et endeligt resultat af effekten af din markedsføring. Er du endeligt i mål med alle dine målsætninger, er der ingen grund til at gå i panik.

Der findes ingen “skudsikker” marketingplan. Der vil altid være et vist element af trial and error. Mere om dette i næste fase, som netop er fasen hvor du tilpasser din markedsføring.

5) Tilpasning (Hvordan kan vi tilpasse vores markedsføring)

Hvad har vi lært om markedet, har verdenen ændret sig, og er der brug for at tilpasse og justere fremtidige markedsføringsaktiviteter?

I en omskiftelig verden, med konstante ændringer, skal du nemlig hele tiden være parat til at tilpasse din markedsføringsindsats.

Gå ikke i panik, hvis du ikke med det samme oplever en stigning i trafik til din hjemmeside. Måske er din side ikke indekseret af Google (eller anden søgemaskine).

Måske skal dine annoncer på Facebook revurderes, og justeres, for at opnå det ønskede engagement hos målgruppen.

Markedsføring i dag er konstant proces, hvilket kræver et kontinuerligt fokus. Formålet med at arbejde med en fleksible markedsføringsmodel er, at du løbende kan optimere og udvikle din markedsføring. Alt efter din viden om markedet, kunderne og hvad der virker i din markedsføringsindsats.

Vil du gerne høre mere om hvordan en markedsføringsstrategi kan udarbejdes og hjælpe din virksomhed, så kontakt mig for en snak.

mads fischer, digital marketing konsulent

VIL DU UDFORDRES PÅ DIN MARKETING?

Ønsker du at blive klogere på dine muligheder inden for marketingverdenen?

Vil du gerne høre mere om hvor jeg ser potentiale for at optimere og udvikle jeres digitale tilstedeværelse?

Så book et GRATIS møde eller RING til mig.