SMV PRO
DIGITALE RÅDGIVERPAKKER

STYRK DIN DIGITALE VIDEN OG DIN VIRKSOMHED.. og få 50% PCT i tilskud

Vidste du, at du kan få 50 pct. i tilskud til rådgivning om digital optimering via 4 danske Erhvervshus? Leads2Sale er udvalgt rådgiver og du er velkommen til at kontakte os i dag – eller når det passer dig – og hør, hvordan du nemt og hurtigt få et skræddersyet forløb med os som din digitale rådgiver.

Rådgivningspakken er åben, og du kan kan søge når det passer dig og være i gang allerede i morgen!

Drømmer du om at optimere din virksomheds drift og styrke din markedsføring gennem digitalisering? Så kan du lige nu få 50 pct. i tilskud til et skræddersyet forløb med Leads2Sale.

Få lagt en plan for din markedsføringsindsats

Vi er klar til at hjælpe dig med at lægge en klar plan for online markedsføringen i din virksomhed. Og vi har gjort det meget nemt for dig med en prædefineret pakke, som er godkendt af de respektive Erhvervshuse.

Rådgiverpakkerne har til formål at hjælpe ejerledede virksomheder med at forløse det forretningsmæssige vækstpotentiale, som skabes af ny digital teknologi.

Det ses ofte at ejerledere har deres primære fokus på drift, og online markedsføringsrådgivningen skal derfor bidrage til den strategiske udvikling af virksomheden. Herunder hvor og hvordan virksomheden bedst udnytter online  markedsføring til at skabe øget vækst.

SMV PRO DIGITAL RÅDGIVERPAKKE

I samarbejde med flere danske Erhvervshuse er der skabt en prædefineret digital rådgiverpakke (audit), der gør det muligt for din virksomhed hurtigt at få digital rådgivning med Leads2Sale som din eksterne rådgiver 

Rådgiverpakkerne er en del af projektet smv PRO, som er en virksomhedsrettet, national indsats, som drives af landets seks Erhvervshuse med en slutdato den 31-12-2022. 

HVAD FÅR DU?

Din virksomhed tilbydes en praktisk tilgang, hvor du gennem en række møder og workshops med Leads2Sale får lagt en plan for, hvordan du kan styrke din digitale tilstedeværelse

Leads2Sale udfører som din eksterne rådgiver processen sammen med relevante nøglepersoner i virksomheden.

Online markedsføringrådgivningen er opbygget i to faser

Fase 1 – Analyse

Fase 2 – Planlægning

Disse kan du læse mere om herunder

FÅ 50% TILSKUD TIL RÅDGIVNING

Virksomhederne har en egenfinansiering på 50 % og smv PRO finansierer de resterende 50 %. Der er et deltagergebyr på 5% af det samlede rådgivningskøb for virksomheden.

Det skal understreges at midlerne som udgangspunkt ikke må bruges til eksekvering af virksomhedens markedsføring. De skal bruges til strategisk rådgivning, hvor Leads2Sale som din digitale markedsføinrgrådgiver sammen med dig lægger en plan for, hvordan der kan skabes vækst i virksomheden.

HVEM ER MÅLGRUPPEN

  1. Har dansk CVR-nummer og eksisteret i mindst tre år
  2. Er danskejet og ejerledet, dvs. at den kontrollerende ejer er aktiv i den daglige ledelse. 
  3. Har 3-50 ansatte (minimum 3 årsværk)
  4. Primære erhverv er ikke landbrug, fiskeri etc.,
   (NACE-kode 010000 til 099999)
  5. Er motiveret for at styrke virksomhedens konkurrencekraft
  6. Vækstpotentiale der kan forløses gennem professionalisering


Pakkerne er målrettet virksomheder med cvr nummer i Region Hovedstaden, Region Sjælland samt Region Syddanmark.

FASE 1 - ANALYSE

Forløbet opstartes med en on-site introduktion til virksomheden. Dette for at skabe en fælles forståelse af opgaven og det forventede udbytte, samt introduktion til virksomhedens aktuelle ståsted i deres digitale markedsføring.

Der vil blive foretaget en nærmere digital analyse af virksomhedens performance. Lige fra en gennemgang og vurdering af virksomhedens hjemmeside, til dens tilstedeværelse og ageren på forskellige 3. parts kanaler og medier, såsom sociale medier og Google Ads.

I analysefasen vil der foretages en grundig keywords-analyse (+ – 100 ord), som er baseret på virksomhedens egne angivne søgeord, potentielt gennem interviews af kunder, samt research fra konsulentens side. Resultatet for dette er en anbefaling på hvilke keywords (termer) virksomheden bør have fokus på.

Ovenstående vil blive sammenlignet og opstillet op mod to af virksomheden udvalgte konkurrenter i forhold til konsulentens erfaringsmæssige (og subjektive) holdninger, samt objektivt og kvalitativt data.

Første led i processen bliver at få et indblik i, og en introduktion til, virksomheden.
Dette for at få en forståelse af hvem virksomheden er i dag, hvad angår blandt andet deres:

 • Historie
 • Produkt(er) & Marked(er)
 • Syn på kunder/målgruppe
 • Aktuel og tidligere markedsføringsindsats

Ud over introduktionen til virksomheden, vil et antal nøglemedarbejdere blive interviewet omkring ovenstående områder.

Dette for at skabe et mere nuanceret billede af virksomheden, heriblandt dens alignment blandt de interviewede nøglepersoner.

Et digitalt audit er en vurdering af virksomhedens digitale kanalers performance for at evaluere, deres effektivitet og bidrag. Et audit bidrager med viden til den aktuelle performance, og input til den fremadrettede markedsføringsaktiviteter.

Analysen indeholder blandt andet gennemgang af:

Website

 •  Hjemmeside design, brugervenlighed, struktur
 • On-Page SEO
 • Speed Performance
 • Content
 • Data/Insights (Google Analytics)

Social Media

 • Branding/Profiling
 • Content
 • Engagement
 • Demografi

For kvantitative data forudsættes der adgang til værktøjer som Google Analytics m.m.

Keyword analysen kan fortælle virksomheden vital information, såsom placering for bestemte søgeord på Google, antal søgninger i en given periode, hvilke søgeord der er nemmere at
rangere efter m.m.

 • Udvælgelse af antal keyword/termer blandt nøglepersoner i virksomheden (eventuelt også fra 1-2 kunder)
 • Antal søgninger i periode på de angivne keywords
 • Position/Rankings og ændringer
 • Konkurrence-hårdhed
 • Rådgivning i forhold til udvælgelse af 10 udvalgte keywords/termer

Formålet med at benchmarkingen er at opnå en forstærket viden og indsigt i virksomhedens konkurrenter, i forhold til udviklingen af den digitale markedsføringsstrategi.

Benchmarking vil blandt andet kigge på:

 • Website
 • Social Media Profiles
 • Paid Ads (Google Ads, SoMe Ads)
 • SEO performance

Indsats

 • Introduktion til og af virksomheden
 • 15—20 minutters interview af nøglemedarbejdere
 • Digital tilgængelig ved behov for uddybende informationer

Udbytte:

 • En samlet præsentation af analysens resultater
 • …med mulighed for levering af særskilte anvendte rapporter
 • Onsite præsentation af resultat af analyse arbejde

Leveringstid

 • Ca. 3 uger fra opstart

FASE 2 - PLANLÆGNING

Anden fase har, i modsætning til fase 1, fokus på fremtiden, og hvorledes virksomheden kan optimere og udnytte sine muligheder gennem en forstærket digital tilstedeværelse. I denne fase kortlægges potentialet for virksomheden i en praktisk og operationel markedsføringsstrategi for virksomheden.
I fase 2 inddrages virksomhedens nøglemedarbejdere i en dybdegående og interagerende branding workshop, som har en forventet varighed på 4-5 timer (½ dag).

Workshop

Formålet med workshoppen er, gennem virksomhedens nøglemedarbejdere, at give virksomheden mulighed for at diskutere og visualisere eksempelvis målgruppen og hvilket brand de stræber efter at blive. Altså en workshop med fokus på ‘virksomhedens egne ord’ i forhold til, at skabe alignment og fælles opfattelse.

Sammen med udbyttet i fase 1, danner workshoppen grundlag for udarbejdelsen af oplægget til virksomhedens digitale markedsføringsstrategi. En strategi som vil indeholde en operationel content -og handleplan for virksomheden og en plan for måling og evalueringen af markedsføringsindsatsen.

Ligeledes vejledning til opsætning af 1-2 digitale kanaler.

En dynamisk, interagerende og involverende workshop, hvor der er åbent for dialog og diskussion, og som er inspireret af den meget populære Business Model Canvas. I workshoppen vil man blandt andet kommer nærmere ind på:

 • Hvem er virksomheden
 • Hvad er virksomhedens service
 • Identifikation af virksomhedens målgruppe
 • Hvordan differentierer virksomheden sig
 • Markedsposition

Virksomhedens rettesnor for opnåelse af virksomhedens målsætning. Hvordan imødekommer virksomhedens produkter målgruppens behov, og hvor og hvordan skal dette kommunikeres.

Strategien vil indeholde:

 • Målsætning for virksomhedens digitale markedsføring
 • Målgruppe – og karakteristika for denne
 • Kanalmix
 • Content Plan
 • Implementerbar handlingsplan | Årshjul
 • Markedsføringsbudget

Målsætninger og aktiviteter skal have opfølgning, i forhold til de opnåede resultater.

Månedligt i de første 6 måneder rapporteres der til virksomheden med en kvantitativ markedsføringsrapport, for deres online marketing tilstedeværelse. Dette i forhold til data for egen hjemmeside, SoMe, Digital annoncering m.m.

Ligeledes tilbydes virksomheden 90 minutter månedlig online sparring og evaluering, med fokus på deres markedsføringsindsats, om målsætninger er opfyldt, med diskussion omkring hvorfor eller hvorfor ikke, samt learnings fra den forgange periode.

Derudover bidrages til vejledning omkring opsætning af 1-2 digitale markedsføringskanaler.

Vejledning vil kunne præsenteres som guide, såvel som on-site hos virksomheden.

Indsats

 • ½ dags workshop (med nøglemedarbejdere)
 • Etablering af kontakt til kunde(r) ved potentielt brug
 • Digital tilgængelig ved behov for uddybende informationer

Udbytte:

 • Intern alignment i forhold brand, målgruppe m.m
 • Oplæg til digital markedsføringsstrategi
 • Kontinuerlig efterfølgende opfølgning og evaluering

Leveringstid

 • Ca. 3 uger fra afholdt workshop
DRAG FORDEL af MINE MANGE ÅRS MARKETING- & SALGSERFARING

HVEM ER DIN RÅDGIVER?

PRIS FOR DIGITALT RÅDGIVNINGSPAKKE (AUDIT)

DKK 40.995 (ex moms)
 • Analysering af virksomhed & marked
 • Planlægning/Strategi for virksomhedens markedsføring
 • Få indsigt og viden til at træffe beslutninger
 • Erfaren rådgiver i SMV segmentet
 • Minimal indsats fra virksomhedens side
 • Nem adgang til ekstern rådgiver (og offentlig finansiering)

SKAL DIN MARKEDSFØRING KUNNE BETALE SIG?

Markedsføring har altid været essentielt for succesfulde virksomheder. 

Kunne du tænkte dig at blive udfordret og få indspark til din markedsføring, så lad os tage en uforpligtende snak om dine markedsføringsmuligheder.