Leads2Sale er din digitale marketing konsulent som opererer som virksomhedens eksterne marketingchef
Leads2Sale

Hvorfor det er en fordel, at tilknytte en digital marketing konsulent.

Nogle virksomheder kan klare sig igennem med noget succes, men virksomheder kunne effektivisere deres online marketing i højere grad ved, at tilknytte en digital marketing konsulent.

I en tid hvor det er vigtigere end som aldrig før, skal virksomheder køres så problemfrit som muligt. Aktiviteterne skal være lean og effektive, men alt for ofte nedprioriteres digital marketing helt, eller udføres af en i virksomheden som har lidt ekstra tid til overs, men ingen indsigt eller erfaring i marketing. Noget som kan gøre mere skade end gavn for virksomheden.

I en tid hvor det er vigtigere end som aldrig før, skal virksomheder køres så problemfrit som muligt. Aktiviteterne skal være lean og effektive, men alt for ofte nedprioriteres online marketing helt, eller udføres af en i virksomheden som har lidt ekstra tid til overs, men ingen indsigt eller erfaring i marketing. Noget som kan gøre mere skade end gavn for virksomheden.

Ganske ofte ses det, at markedsføringen af virksomheder drives af personer, som er meget dygtige til det som de er ansat til, men som ikke har indsigt, viden eller kompetencer inden for den forunderlige marketingverden. Nogle virksomheder kan klare sig igennem med noget succes, men virksomheder kunne effektivisere deres online marketing i højere grad ved, at tilknytte en digital marketing konsulent.

Først og fremmest vil det for mange virksomheder kræve, at tilgangen til marketing ændres. I mange virksomheder ses marketing som en omkostning og udføres ”når tiden er til det”. Med denne tilgang vil alle beslutninger blive taget, med fokus på omkostninger frem for værdi. Marketing skal være en central funktion i virksomheden, og ses som en investering med fokus på, at skabe profit.

Derfor får du 5 grunde til, hvorfor det vil styrke din virksomhed at tilknytte en online marketing specialist.

1)      Ekspertise og erfaring

Den primære grund til at tilknytte en online marketing specialist er, erhverve sig nogle specifikke kompetencer som ikke besiddes af virksomhedens medarbejdere, eller som du ikke har til rådighed grundet tidsnød.

Marketing er en proces, indeholdende en meget enkelt ligning. Desto mere tid og energi du lægger i det, desto bedre kan du løse dine marketing udfordringer. En specialist har løst marketingudfordringer mange gange, og vil derfor hurtigere kunne overskue udfordringer, løse denne, og skabe resultater.

Hos mindre og mellemstore virksomheder er der ofte behov for, såvel et højt niveau af strategisk rådgivning, men samtidig også brug for hurtigt at kunne eksekvere særdeles hurtigt og korrekt.

2)      Omkostningseffektivt

Konsulenter eller bureauer er dyre? Du har sikkert hørt det før, eller sagt det højt for dig selv. Men passer det? Svaret der passer til alt; ”Det afhænger af”.

Der findes store, velrenommerede og dyre konsulenter som mange virksomheder ikke har råd til anvende, og som samtidig vil afvise dig som kunde, grundet din virksomheds størrelse. Men der findes mange yderst kompetente eksterne ressourcer, der har speciale i at hjælper mindre virksomheder med deres marketing, og som ikke har samme timepris som ovenstående.

Når man sammenligner en ekstern ressource vs. en ansat/medarbejder, vil mange sammenligne de kolde klare facts. Altså, at sætte timepriserne over for hinanden. Ansættelsen af en medarbejder medfører flere omkostninger, end blot den rene løn. En tommelfingerregel er, at gange lønnen med 1,4-1,5 for at få de samlede lønomkostninger for en medarbejder. En anden faktor som skal vurderes, er hvorvidt der er arbejde nok til en fuldtidsansat, og kan den ansatte udfylde alle de kompetencer som online marketing kræver?

Med en ekstern ressource betaler du for de timer hvor specialisten tilknyttes. Som virksomhed opnår du en langt større fleksibilitet, og kan nemmere skalere din online marketing indsats alt efter behov, uden at være ”låst” af en fast lønomkostning.

3)      Problemfri Integration

Vi har gjort det før og kan gøre det igen. Som konsulent, freelancer, ekstern ressource er man vandt til, hurtigt at skulle gå ind i projekt og drive dette. Vi er selvstartende og kørende, og ved hvilke spørgsmål der skal stilles, ved hvilke opgaver der skal udføres og ikke mindst, hvordan man udfører disse korrekt.

Dette er en af de klare fordele ved, at tilknytte en online marketing specialist. De kan ofte, i højere grad gå direkte ind i virksomheden og tage ejerskab på deres opgaver. Derfor kan du tilknytte en specialist, uanset om det er fordi du er i tvivl om du har nok arbejde til en ansat, hvis du hurtigt skal have en besat en midlertidig stilling, eller brug for en ekstern ressource der kan drive din online marketing, indtil du får afklaret dine krav til kompetencerne for en ansat.

4)      Opnå sand objektivitet

En ekstern ressource har et mål, at se det projekt de er tilknyttet, få succes. Naturligvis respekteres virksomhedens politiker og historik, men som ekstern tilknyttet har man ingen relationer til disse. Derfor er vi ikke låst fast i ”det har vi altid gjort”, men kan bringe nye unikke perspektiver til opgaverne. Du kender sikkert til, at det ikke altid er det du læser, som du faktisk har skrevet. Eksterne øjne vil kunne se de huller, som findes i den originale plan, komme med udkast til nye ideer eller forny de eksisterende, ud fra et objektivt synspunkt.

5)      Opdateret viden og store netværk.

Da en ekstern ressourcer ikke er tilknyttet en fast virksomhed, rejser de fra virksomhed til virksomhed og arbejder på forskellige projekter. Dermed bliver de hele tiden præsenteret til nye ideer og teknologier, som du kan drage fordel af i din virksomhed. Måske arbejder de eller har arbejdet med virksomheder i din branche, hvilke du kan drage nytte af (hvis de ikke er underlagt kontraktmæssig fortrolighed). Uanset hvad, vil deres viden og tilgang til opgaver fra tidligere opgaver, være en stor gevinst. Samtidig får du adgang til konsulentens ofte store netværk af dygtige professionelle inden for andre områder.

Hos Leads2Sale kan du tilknytte en erfaren digital marketing konsulent, som er tilknyttet virksomheden når du har behov for dem. Hvorfor du kan spare værdifuld tid og penge

Bundlinjen.

Marketing handler om, at skabe værdi på bundlinjen. Du skal altså vurdere på og måle værdien af, at tilknytte en online marketing specialist i form af viden, erfaringer og udførsel af opgaver hurtigere og mere korrekt for din virksomhed. Det er ikke anderledes end med alle andre investeringer som du foretager.

mads fischer, digital marketing konsulent

VIL DU UDFORDRES PÅ DIN MARKETING?

Ønsker du at blive klogere på dine muligheder inden for marketingverdenen?

Vil du gerne høre mere om hvor jeg ser potentiale for at optimere og udvikle jeres digitale tilstedeværelse?

Så book et GRATIS møde eller RING til mig.