Leads2Sale er din digitale marketing konsulent som opererer som virksomhedens eksterne marketingchef
markedsføringsrådgiver - Advisory Board

Hvad skal du vide om markedsføring, hvis du er leder?

Med dette blogindlæg vil jeg prøve at skabe et overbliksbillede af formålet for markedsføring, og de forskellige roller og funktioner som påvirker markedsføringen i en digital tid.

Markedsføring i det store overbliksbillede

Ledelsesguruen Peter Drucker ser marketing og udvikling som essentielle kernefunktioner for virksomheder, med dertil hørende omkostninger til at støtte omkring disse aktiviteter. Mr. Drucker ser virksomheder primære formål som ‘at generere og fastholde kunder’. For Mr. Drucker bør markedsføring derfor være virksomheders mest unika og enestående funktion.

Peter Druckers holdning skal ses med hele virksomheden for øje. For han refererer til hele konteksten i arbejdet med finde, udvikle, servicere og fastholde kunder i virksomheden.

I det brede perspektiv af markedsføring, spiller samtlige funktioner i virksomheden nemlig en rolle i det samlede billede for markedsføring.

Hvad definerer din virksomheds fokus på markedsføring?

Mange virksomheder arbejder ud fra en mission, en beskrivelse af det primære formål og en vision for virksomhedens fremtidige rettesnor.

Et sæt af vigtige beslutninger omkring virksomhedens markedsføring dikterer det arbejde der venter forude.

 1. Hvilket marked og hvilke kundesegmenter er virksomhedens kernefokus
 2. Hvilke behov og udfordringer løser vi for vores kunder, gennem vores services/produkter
 3. Hvordan differentierer vi os fra vores konkurrenter
 4. Hvordan positionerer vi os i markedet
 5. Hvordan promoverer og sælger vi vores produkter til vores kunder

Med ovenstående kan man hurtigt se, at alle ovenstående punkter spiller en vigtig rolle i virksomhedens business plan, og i hvorledes der eksekveres på disse. Enhver aktivitet i virksomheden skal kunne knyttes til en af de ovenstående fem punkter, ellers er der risiko for at ligger uden for det primære formål; at generere og fastholde kunder.

Marketingspørgsmål du skal stille dig selv

Marketing i dag, er ikke kun markedsføringsafdelingens ansvar. Om du sidder i HR, økonomi, drift eller kundeservice, er det essentielt at du som leder (og at dine medarbejdere) forstår, at deres arbejde påvirker markedsføringen af din virksomhed.

Så selv om du ikke er marketingchef, bør du diskutere følgende med dine kollegaer:

 • Hvordan influerer arbejdet i vores afdeling direkte eller indirekte vores kunder?
 • Påvirker vores arbejde firmaets evne til at generere eller fastholde kunder?
 • Måler vi, eller hvordan kan vi måle vores indsats og udbytte, i relation til vores kunder?
 • Hvordan er vores indsats og opgaver forbundet til virksomhedens strategi og målsætninger?
 • Hvordan kan vores afdeling/opgaver bidrage til at identificere, generere og fastholde kunder?
 • Hvordan påvirker vores investeringer virksomhedens effektivitet i forhold til kunderne?

Uanset om du er leder for salg, HR, indkøb eller en anden afdeling i virksomheden, er det vigtigt at du og dine kollegaer løbende gennemgår om ens aktiviteter er værdiskabende.

Strategisk vs. taktisk markedsføring

Markedsføring skal opdeles i to kategorier, det strategiske og det taktiske. Alt efter virksomhedens størrelse (og deraf også ofte marketingafdelingen) kan dette være opdelt i virksomheden.  I den strategiske markedsføring fokuseres der på at besvare de store overordnede spørgsmål, mens den taktiske markedsføring er den mere operationelle og eksekverbare markedsføring.

En grov skitsering af de to kategorier er:

Strategisk markedsføringTaktisk markedsføring
· Analysering og udvælgelse af (nye) markeder og målgrupper  

· Forståelse af kundens på et dybere niveau, i forhold til udvikling af markedsføringsmateriale der besvarer kundens behov, interesser og udfordringer.

· Identificering af det bredere økosystem på markedet.  Heriblandt konkurrenter, leverandører i forsyningskæden, mulige distributører m.m.

· Analysering og præsentation af business case omkring potentielle nye produkter og services.

· Foretage løbende dataindsamling samt analysering af dette, for forståelse af kundens behov, trends og købsmønstre hos målgruppen.
· Planlægning af marketingaktiviteter designet til at engagere målgruppen, med henblik på at generere leads og kontakter for salgsteamet.  

· Undersøge, teste og implementere nye værktøjer/programmer, der bidrager til optimering af virksomhedens markedsføring.

· Indsamling og analysering på kundedata, samt vidensdeling af denne information til styrkelse af virksomhedens markedsføringsaktiviteter.

· Eksekvering og styring af processen ved lancering af nye produkter og services til en marked(er).

· Fastholde og udvikling af dialog (en-til-en, massekommunikation) med influenter og eksperter på ens primære markeder.

Markedsføring er mere end grafik!

Først og fremmest skal det understreges at grafiske kompetencer i høj grad værdsættes i 2018. Den digitale tid og den teknologiske udvikling har gjort, at markedsføring i dag er meget mere end kreative kampagner og grafisk produktion. Den teknologiske udvikling har i særdeles transformeret markedsføring, såvel i hvorledes markedsføring eksekveres, men også i de kompetencer der kræves.

Data findes i dag overalt, og specielt dette element har skabt helt nye roller i marketingafdelingen. I dag arbejdes der med værktøjer der bistår virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier, der optimeres på de vigtigste nøgleord i forbindelse med søgemaskineoptimering, der måles på åbningsrater af ens nyhedsbreve, og hvor høj en konverteringsrate man har.

Der er som sagt stadig behov for kreative og grafiske kompetencer, men marketing består ligeledes af kompetencer til:

 • Analysering af data for præciseret målretning af virksomhedens markedsføring
 • Tekniske kompetencer, eksempelvis til webudvikling eller integrationsløsninger med virksomhedens andre anvendte software løsninger
 • Content eksperter til generering og produktion af indhold, som eksempelvis blog, video, e-bøger med mere
 • Dialogmarkedsføring på virksomhedens sociale medier og/eller skræddersyede mail flows mm
 • Optimering af tilstedeværelsen på søgemaskiner, såvel i form af Adwords som organiske søgeresultater.

De største markedsføringsudfordringer

Den hastige teknologiske udvikling gør det såvel spændende som udfordrende at være marketeer i dag. Udviklingen gør at mange virksomheder må ændre deres syn og fokus på marketing, for ikke at blive kørt agterud i forhold til den teknologiske udvikling, men også dennes indvirken på kundernes (som er almindelige mennesker) adfærd.

Nogle af de væsentligste udfordringer er:

 • Konstant bestræbelse efter mere viden og indsigt i virksomhedens målgruppe(r), og matche denne viden til skræddersyet og værdiskabende content og markedsføringsaktiviteter.
 • Identificering af nye kundeemner/målgrupper med interesse i din virksomheds produkter eller service, samt udvikling og eksekvering af markedsføringsplan som fanger disses interesse.
 • Indsigt og forståelse af den seneste teknologi og data-værktøjer til optimering af effektiviteten af ens markedsføringsindsats.
 • Rekruttering af nye teknologi-kyndige kompetencer til markedsføringsteamet, som kan tilføre viden og indsigt ti understøttelse af såvel de strategiske som taktiske aktiviteter.
 • Udvælgelse (og fravælgelse) af de seneste værktøjer til markedsføringspaletten, og implementering af disse til at skabe værdi i virksomheden.
 • Opfordring til, og engagering i dialog med målgruppen til positionering af virksomhedens brand, ekspertise og value proposition.

Bundlinjen, som alle ledere er interesseret i!

Blogindlæggets indledning præsenterede Peter Druckers synspunkt på, og ikke diskuterbare argument, at det er essentielt for enhver virksomhed at generere og fastholde kunder. Brug dette som kernen i din markedsføring, online som offline, strategisk som taktisk.

Alt hvad din virksomhed gør har en kobling til markedsføringen af brandet og dine services/produkter, heriblandt også medarbejderne. Sørg for at medarbejderne er klædt på til at kunne markedsføre virksomheden, og at alle bærer et ansvar for at generere og fastholde kunder.

Stil spørgsmål ved nye projekter, investeringer med mere, om disse har relation til kernen i din virksomhed. Bakker investeringen op omkring virksomhedens målsætninger, eller er det ‘bare’ et Nice to have?

mads fischer, digital marketing konsulent

VIL DU UDFORDRES PÅ DIN MARKETING?

Ønsker du at blive klogere på dine muligheder inden for marketingverdenen?

Vil du gerne høre mere om hvor jeg ser potentiale for at optimere og udvikle jeres digitale tilstedeværelse?

Så book et GRATIS møde eller RING til mig.