MARKEDSFØRINGSSTRATEGI

MED UDGANGSPUNKT I WORKSHOP.

MARKEDSFØRINGSSTRATEGI (INKL WORKSHOP)

Har du en markedsføringsstrategi der er skræddersyet til din virksomheds behov?

MARKEDSFØRINGSSTRATEGI SOM RETTESNOR FOR DIN INDSATS

En markedsføringsstrategi for B2B virksomheder skal ikke være en akademisk og forkromet rapport, og for mange er udarbejdelsen af en markedsføringsstrategi ikke øverst på to-do listen. Desværre!

Udbyttet med en markedsføringsstrategi er at have en plan for sin indsats, specielt i en tid hvor udviklingen går så stærkt. Faktisk kan man sige at en strategi hjælper dig med at kunne agere agilt og fleksibelt. Markedsføringsstrategien bør derfor være et centralt element i din virksomhed, og din rettesnor for opnåelse af dine ønskede mål.

En markedsføringsstrategi skal kunne eksekveres, men husk at succesfuld B2B markedsføring er mere end bare at skabe synlighed. Derfor skal din strategien såvel involvere og implementeres i hele virksomheden.

Your chance of success starts with your plan

markedsføringsstrategi ER DIT FUNDAMENT

Din B2B markedsføringsstrategi skal ledes og eksekveres. Succesfuld B2B markedsføring handler i dag om mere end bare at skabe synlighed. Markedsføring handler i høj grad om at positionere sig, og ikke mindst story telling. Du vil med garanti kunne finde rigtig gode historier ’ude i virksomheden’. Både i fortællingen om virksomheden, og ofte findes de sande produktspecialister heller ikke i den administrative del af virksomheden.

Forarbejdet til en god markedsføringsstrategi starter derfor med, en workshop. Ikke for min skyld, men for jeres skyld. Både for dem internt i virksomheden, men i høj grad også for dem som du fremadrettet skal markedsføre dig overfor.

Et godt samarbejde starter med, at vi lærer hinanden at kende, og specielt at Leads2Sale kender og forstår din virksomhed. Derfor vil din virksomhed blive stillet over for en masse spørgsmål, lige fra hvad I tidligere har gjort og hvilke drømme i har for fremtiden.

Workshoppen er ligeledes fantastisk til at gøre jer selv klogere på hvem I er, jeres processer, hvad I står for, og hvorfor kunden skal købe fra dig og ikke jeres konkurrent. Workshoppen bidrager derfor til at skabe en fælles forståelse, indsigt og beslutning omkring centrale elementer for strategien.

Derfor er workshop en fantastisk måde at starte op, på den kommende rejse.

SPØRGSMÅL DER BESVARES I WORKSHOPPEN:

HVAD ER DIN VIRKSOMHEDS STYRKER OG SVAGHEDER
HVILKEN POSITION ØNSKER DU AT HAVE I MARKEDET
HVEM ER JERES MÅLGRUPPE, OG HVAD KARAKTERISERER DEM
HVILKE UDFORDRINGER LØSER DU FOR DINE KUNDER
HVOR OG HVORDAN ER KUNDEN I 'KONTAKT MED DIN VIRKSOMHED'
OG MANGE FLERE....

DIN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI SVARER PÅ:

EN IMPLEMENTERBAR RETTESNOR FOR DIN MARKEDSFØRING
OPSATTE KPI'ER FOR DIN MARKEDSFØRING
OVERBLIK OVER TILVALGTE MARKEDSFØRINGSKANALER
DEFINERET MÅLGRUPPENS PAINS & NEEDS
ALLOKERING AF MARKEDSFØRINGSBUDGET
Your chance of success starts with your plan

PRAKTISK OG HOLISTISK MARKEDSFØRINGSSTRATEGI

Workshoppen er med til at lægge fundamentet for strategien, via jeres indsigt i markedet, kunderne og jer selv.

For når vi har indsigt i virksomhedens aktuelle situation, markedet du opererer i, og indsigt og viden omkring dine målgrupper/kunder, kan vi fastlægge markedsføringsstrategien. En strategi som er målrettet, digital funderet, og grundlaget for at din virksomhed er relevant til stede på de medier og platforme som er mest effektive for din forretning.

Hvor workshoppen er fundamentet, skal strategien sætte rammerne for din markedsføring. Specielt for B2B virksomheder, hvor købsprocessen kan strække sig over en længere periode, have flere interessenter, og foregå på forskellige medier, er det vigtigt at din markedsføring har struktur.

En B2B markedsføringsstrategi skal være operationel og skalerbar, og så skal den tage udgangspunkt i din virksomhed, din situation og dine mål. En markedsføringsstrategi skal være praktisk og eksekverbar, ud fra dine behov, udfordringer og ikke mindst markedsføringsmæssige ressourcer du har til rådighed.

MARKETING WORKSHOP

WORKSHOPPEN AFVIKLES NORMALT PÅ EN ½ DAG
MARKETINGSTRATEGI
ADD ON TIL MARKETING WORKSHOPPEN

Kender du dine kunder, deres udfordring og ikke mindst hvordan du løser disse?

Ved du også hvilke markedsføringskanaler du kan og bør gøre brug af, for bedst muligt at ramme dem med din kommunikation?

Forløbet omkring en strategisk markedsførings workshop kan variere. Både hvad der angår indhold, forløb og varighed. For at komme hele vejen rundt omkring din markedsføring, dine kunder, produkt etc, vil en workshop typisk tage 4 -5 timer.

Resultatet af en workshop er at give dig viden, indsigt og inspiration til din markedsføring, som du eller en medarbejder umiddelbart kan eksekvere. 

En workshop vil være første step i udarbejdelsen af en markedsføringsstrategi. Hos Leads2Sale tilbyder vi dig også en mere praktisk og inspirerende ‘HER OG  NU’ workshop, såfremt du ikke ønsker udarbejdet en mere dybt forankret plan for din markedsføring.

MARKETING WORKSHOP

kr 9.595
 • 4-5 timer (on location)
 • Nøglepersoner fra din virksomhed
 • Åbne kort, brainstorm, frihed
 • Innovation, nytænkning, kreativitet
Populær

En marketingstrategi skal sætte rammen for de aktiviteter, som skal skaffe dig større synlighed, adgang til de rette kunder, og støtte op  samt bidrage til at udvikle salgsarbejdet.

Udfordringen for mange virksomheder er, at de skyder for bredt – eller slet ikke skyder på noget. De mangler en plan for deres markedsføring, så de ved I hvilken retning deres markedsføring skal gå. 

Marketingworkshoppen er essentiel i udarbejdelsen af din strategi. Det er her ‘du/I har frit spil til at komme med indsigt og input om kunder, produkt, konkurrenter, aktuel markedsføring m.m. Derfor er workshoppen obligatorisk, og en del af nedenstående.

Lad Leads2Sale hjælpe dig med at udarbejde din marketingstrategi, både på den korte som den lange bane, så du har klarhed over hvilke og hvordan du når dine målsætninger. Altså en plan for både strategi, taktik og eksekvering

MARKETING STRATEGI

kr 22.495
 • Strategisk, taktisk og praktisk markedsføring
 • Marketing- og medieplan
 • Aktivitetsplan og budget
 • Tilrettelæggelse af kampagner
 • Tilrettelæggelse af events, messer m.m
 • Medievalg
 • Analyse & Tracking
Populær

ER DU INTERESSERET I EN WORKSHOP ELLER STRATEGI FOR DIN MARKEDSFØRING?

Er du interesseret i at høre mere om en marketingworkshop / marketingstrategi, så udfyld formularen.

Så bliver du kontaktet inden for 24 timer.

Mads Fischer_Marketing