Leads2Sale er din digitale marketing konsulent som opererer som virksomhedens eksterne marketingchef

EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI skal kunne EKSEKVERES OG STYRKE DIN DIGITALE INDSATS

HVORFOR EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI?

Med en markedsføringsstrategi sikrer du dig at du kommunikerer målrettet til din målgruppe med budskaber der appellerer, og skaber gode resultater.

En markedsføringsstrategi skal ligeledes hjælpe dig med at fokusere dine ressourcer, hvor de giver mest værdi for virksomheden. Samtidig arbejder du med en markedsføringsplan mere målrettet og fokuseret.

En markedsføringsstrategi skal ikke være en akademisk og forkromet rapport. Desværre har jeg set for mange forkrommede markedsføringsstrategier, som ikke er/kunne eksekveres i virksomheder. Derfor ender ‘markedsføringsstrategi’ ofte som et negativt ladet ord.

Udbyttet med en markedsføringsstrategi er at have en klar plan for sin markedsføringsindsats, specielt i en digital tid hvor udviklingen går stærkt. Din strategi skal hjælpe dig at holde retningen, men at du stadig kan agere agilt og fleksibelt. Derfor er en markedsføringsstrategi et centralt element, og en vigtig rettesnor for opnåelse af dine ønskede mål.

Hos Leads2Sale får du en markedsføringsstrategi som er operationel og skalerbar, og tager udgangspunkt i din virksomhed, din situation og dine mål.

Med en praktisk og holistisk markedsføringsplan tages der udgangspunkt i HELE din markedsføring, og ikke blot dele eller enkelte markedsføringskanaler.

Ligeledes skal markedsføringen praktisk kunne implementeres og ekskveres, enten af interne ressourcer eller en digital marketing konsulent.

En effektiv markedsføringsplan, som implementeres og eksekveres, skal bidrage til at vækste din virksomhed ved brug af udvalgte markedsføringskanaler og marketingaktiviteter. Designet til dit brand, din unikke positionering, og din målgruppes behov og købsadfærd.

Derfor fokuserer jeg på at din markedsføringsstrategi er såvel praktisk og eksekverbar, ud fra dine behov, udfordringer og ikke mindst markedsføringsmæssige ressourcer du har til rådighed.

EN MARKEDSFØRINGS-STRATEGI SKAL VÆRE PRAKTISK OG EKSEKVERBAR

MARKEDSFØRINGS-STRATEGIen STARTER MED DIG SELV

Kender du dine kunders udfordringer? Ved du hvilke  kanaler de anvender, så du kan målrette din kommunikation?

Hos Leads2Sale starter udviklingen af en god markedsføringsstrategi med en workshop. Workshoppens formål er at få sat ‘virksomhedens egne ord’ på hvem virksomheden er, få en forståelse af kulturen og DNA, konkurrenter, kunder mm.

Din virksomhed stilles over for en masse spørgsmål, og er fantastisk til at gøre jer selv klogere på hvem I er, hvad I står for, og hvorfor dine kunder skal købe fra dig. Samtidig bidrager workshoppen til at skabe en fælles forståelse, indsigt og beslutning for centrale elementer i din markedsføringsplan.

Derfor er workshop første step, til at starte den kommende rejse henimod udarbejdelsen af din markedsføringsstrategi, som skal gøre dig skarp på, hvordan I brander og promoverer virksomheden og jeres produkter. Både for at blive mere synlige, men også for at øge salg og omsætningen.

FÅ UDARBEJDET EN MARKETINGSTRATEGI SOM:

KAN IMPLEMENTERES OG VÆRE EN RETTESNOR FOR DIN MARKEDSFØRING
AFKLARER DIN MÅLGRUPPEs PAINS & NEEDS
GIVER OVERBLIK OVER TILVALGTE MARKEDSFØRINGSKANALER
ALLOKERER dit MARKEDSFØRINGSBUDGET
OPSÆTTER KPI'ER FOR DIN MARKEDSFØRING
OG MEGET MERE....

OG GIVER DIG SVAR PÅ:

DIN VIRKSOMHEDS STYRKER OG SVAGHEDER
DIN POSITIONERING på MARKEDET
HVEM ER JERES MÅLGRUPPE, OG HVAD KARAKTERISERER DEM
HVILKE UDFORDRINGER LØSER DU FOR DINE KUNDER
HVOR OG HVORDAN ER KUNDEN I 'KONTAKT MED DIN VIRKSOMHED'
OG MANGE FLERE....
Your chance of success starts with your plan

WORKSHOP SOM FUNDament for din markedsføringsstrategi

Kender du dine kunders udfordringer? Ved du hvilke  markedsføringskanaler de anvender, så du kan målrette din kommunikation?

Hos Leads2Sale starter udviklingen af en god markedsføringsstrategi med en workshop. Workshoppens formål er at få sat ‘virksomhedens egne ord’ på hvem virksomheden er, få en forståelse af kulturen og DNA, konkurrenter, kunder mm.

Din virksomhed stilles over for en masse spørgsmål, og er fantastisk til at gøre jer selv klogere på hvem I er, hvad I står for, og hvorfor dine kunder skal købe fra dig. Samtidig bidrager workshoppen til at skabe en fælles forståelse, indsigt og beslutning for centrale elementer i din markedsføringsplan.

Derfor er workshop første step, til at starte den kommende rejse henimod udarbejdelsen af din markedsføringsstrategi. 

UDBYTTET AF EN MARKEDSFØRINGSSTRATEGI

 • Indblik i dine kunders behov og udfordringer
 • Viden og forståelse af dine konkurrenter
 • Positionering og Branding
 • Udvælgelse af markedsføringskanaler
 • Markedsføring-/ Aktivitetsplan
 • Budget- & Ressourceallokering
 • Øget antal af leads og kundeemner
 • Bedre omdømme og genkendelse
 • Tillidsopbygning på kompetenceområder

PRAKTISK OG HOLISTISK MARKEDSFØRINGSSTRATEGI

Hos Leads2Sale får du en markedsføringsstrategi som er operationel og skalerbar, og tager udgangspunkt i din virksomhed, din situation og dine mål.

Med en praktisk og holistisk markedsføringsplan tages der udgangspunkt i HELE din markedsføring, og ikke blot dele eller enkelte markedsføringskanaler.

Ligeledes skal markedsføringen praktisk kunne implementeres og ekskveres, enten af interne ressourcer eller en ekstern markedsføringsressource.

Derfor fokuserer jeg på at strategien er praktisk og eksekverbar, ud fra dine behov, udfordringer og ikke mindst markedsføringsmæssige ressourcer du har til rådighed.

MARKETING WORKSHOP

WORKSHOPPEN AFVIKLES NORMALT PÅ EN ½ DAG
MARKETINGSTRATEGI
ADD ON TIL MARKETING WORKSHOPPEN

Kender du dine kunder, deres udfordring og ikke mindst hvordan du løser disse? Ved du også hvilke markedsføringskanaler du skal bruge, for at ramme dem med din kommunikation?

Forløbet omkring en strategisk markedsførings workshop kan variere. Både hvad der angår indhold, forløb og varighed. For at komme hele vejen rundt omkring din markedsføring, dine kunder, produkt etc, vil en workshop typisk tage 4 -5 timer.

Resultatet af en workshop er at give dig viden, indsigt og inspiration til din markedsføring, som du eller en medarbejder umiddelbart kan eksekvere. 

En workshop vil være første step i udarbejdelsen af en markedsføringsstrategi. 

Hos Leads2Sale tilbyder vi dig også en mere praktisk og inspirerende ‘HER OG  NU’ workshop, såfremt du ikke ønsker udarbejdet en mere dybt forankret plan for din markedsføring.

WORKSHOP OM DIN MARKEDSFØRING

 • 4-5 timer (on location)
 • Nøglepersoner fra din virksomhed
 • Åbne kort, brainstorm, frihed
 • Innovation, nytænkning, kreativitet
Populær

En marketingstrategi skal sætte rammen for de aktiviteter, som skal skaffe dig større synlighed, adgang til de rette kunder, og støtte op  samt bidrage til at udvikle salgsarbejdet.

Udfordringen for mange virksomheder er, at de skyder for bredt – eller slet ikke skyder på noget. De mangler en plan for deres markedsføring, så de ved I hvilken retning deres markedsføring skal gå. 

Marketingworkshoppen er essentiel i udarbejdelsen af din strategi. Det er her ‘du/I har frit spil til at komme med indsigt og input om kunder, produkt, konkurrenter, aktuel markedsføring m.m. Derfor er workshoppen obligatorisk, og en del af nedenstående.

Lad Leads2Sale hjælpe dig med at udarbejde din marketingstrategi, både på den korte som den lange bane, så du har klarhed over hvilke og hvordan du når dine målsætninger. Altså en plan for både strategi, taktik og eksekvering