Leads2Sale er din digitale marketing konsulent som opererer som virksomhedens eksterne marketingchef
JEG HJÆLPER DIG MED:

SMV:DIGITAL RÅGIVER -
tilskud til virksomhedens digitale omstilling

FÅ TILSKUD TIL PRIVAT SMV:DIGITAL RÅDGIVER omkring DIGITAL MARKEDSFØRING

SMV:Digital er et program for små og mellemstore virksomheder, som skal understøtte disse til investeringer i og løsninger inden for automatisering, digitalisering og e-handel.

SMV:Digital har siden efteråret 2018 tildelt støtte til over 2.000 digitale projekter i hele Danmark.

Uanset virksomhed, branche og marked, så skal du have en digital tilstedeværelse.

Spørgsmålet, og udfordringen, er hvordan!

Med SMV Digital har du mulighed for at søge tilskud til rådgivning om dine digitale muligheder. Rådgivning der kan hjælpe dig med at realisere dine digitale ambitioner.

Jeg, Leads2Sale, er godkendt og registreret SMV:Digital rådgiver, baseret på kriterier omkring relevante kompetencer og erfaringer. Derfor kan jeg både hjælpe dig med din ansøgning, planlægning og eksekvering af projektet. Jeg kan altså hjælpe dig hele vejen med dit SMV:Digital projekt.

For mange virksomheder virker dette for stort, og for dyrt at optimere og udvikle den digitale indsats. SMV:Digital tilskuddet er målrettet disse mindre og mellemstore virksomheder (SMV), som ønsker at tage ’next step’ i deres digitale omstilling.  

Puljerne i SMV:Digital har til formål, at hjælpe virksomheder med at finde den rette digitale løsning. Således at deres konkurrenceevne styrkes. Måske har du allerede en idé om hvor og hvorledes du skal sætte ind, måske ønsker du at gennem et digitalt udviklingsprojekt fra starten.

Inden for SMV:Digital findes der forskellige puljer, med forskellige formål. Der åbnes løbende for ansøgning til disse, og som regel uddeles de efter først-til-mølle princippet. Der er dog forskellige kriterier for hvilke virksomheder der kan søge de forskellige puljer. 

I grove træk er kriterierne*:

 • Dansk CVR-nr.
 • 2-249 årsværk i seneste afsluttede regnskabsperiode
 • En omsætning på min 2 mio. kr. i seneste afsluttede regnskabsår og maksimalt 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro
 • Din virksomhed må ikke have modtaget de minimis-statsstøtte, der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår i henhold til EU’s regler om de minimis-støtte
 • Projektet bidrager til at realisere virksomhedens vækstambitioner
 • Tilstrækkelig organisatorisk og økonomisk forankring af projektet
 • Projektet har digital og teknologisk nyhedsværdi for virksomheden
 • Medfinansiering på 50 pct. i form af enten minimum 274 afholdte egne timer eller kontant betaling.

*Kriterierne er individuelle for hver tilskudspulje.

Hvem kan, og skal, få glæde af EN SMV:Digital RÅDGIVER?

Projekter du kan SMV:Digital tilskud til

Lad det være sagt med det samme, at din SMV:Digital Rådgiver kan ikke anvendes til eksekvering eller implementering. Tilskuddet er til et rådgivningsforløb, som afklarer eller bistår dig med implementeringen.

Ligeledes skal der være et digitalt fokus i dit projekt. Altså kan tilskuddet ikke anvendes til generelt strategisk arbejde.

Hvad DIT projekt skal omfavne, vil jeg gerne hjælpe dig med at fastlægge. Nogle bud på SMV:Digital projekter kunne være:

Et SMV:Digital forløb strækker sig typisk over en periode mellem 3-6 måneder. Dette tilrettelægges sammen med din rådgiver.

Oftest har du som virksomhed et ønske om at have en kortere proces. Så længe der er tid til fordybelse og kontinuerlig drift af virksomheden.

INTERESSANTE SMV:DIGITAL PULJER

Tilskud til SMV:Digital Rådgiver på 50.000 kr.

 • Skal din markedsføring have et større fokus?
 • Er du træt af, at din markedsføring ikke kommer ud over rampen, og kun opnår middelmådige resultater?
 • Er du nysgerrig på hvordan du via din markedsføring, kan optimere og styrke dit salg?

 

Her kan du søge om et tilskud på 50.000 kr. til en privat rådgiver, der kan hjælpe dig med at afklare behov, beskrive digitale løsninger på markedet og rådgive dig vedrørende implementering.

Du kan få hjælp til at digitalisere administrative processer, eller få hjælp til at opbygge eller udvikle online salg og markedsføring. Det kan fx være rådgivning til et projekt om opstart af webshop, salg på online markedspladser eller markedsføring på sociale medier.

Denne pulje åbner for ansøgning 15. august 2023 kl. 9.00.